Digitalni repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Digitalni repozitorij NSK trajno pohranjuje i omogućuje pristup ocjenskim radovima, znanstvenim i stručnim radovima, podacima istraživanja, knjigama, nastavnim materijalima, slikama, video i audio zapisima te prezentacijama.