Što je digitalni repozitorij?

Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) uspostavljen je u NSK radi prikupljanja, trajne pohrane i javnog pristupa rezultatima znanstvenoistraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada svih djelatnika NSK. Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar. U repozitorij je moguće pohraniti različite vrste radova u digitalnom obliku, a nakon objave omogućen je slobodan pristup pohranjenim sadržajima: ocjenskim radovima, znanstvenim i stručnim radovima, podacima istraživanja, knjigama, nastavnim materijalima, slikama, video i audio zapisima, prezentacijama i ostalim sadržajima.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava.