Paginacija

Čadovska, Ivana, Mitrović, Goranka
Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti : primjer Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Lebinac, Silvio, Filipeti, Antonija
Uloga mikrofilma u zaštiti novina : iskustva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Filipeti, Antonija
Uloga mrežnih stranica u poslovanju i promidžbi Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj
Pešić, Roko
Univerzalna decimalna klasifikacija sadržaja iz fizike
Katulić, Anita, Barbarić, Ana
Važnost pismenosti iz privatnosti u prevladavanju digitalnog jaza s naglaskom na ulogu knjižnica
Mitrović, Goranka, Romić, Kristina
Vrednovanje knjižničnog fonda : na primjeru zbirke disertacija i magistarskih radova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uz pomoć citatne analize
Đukec Kero, Ivančica, Krpan, Kristina, Pikić, Aleksandra
Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek!
Mitrović, Goranka
Zastupljenost hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa u bazama podataka Web of Science i Scopus s osvrtom na društveno humanističke znanosti
Filipeti, Antonija
Zastupljenost visokoobrazovanih polaznika u programima trajne izobrazbe Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH
Leščić, Jelica, Klarin Zadravec, Sofija
Zaštita znanstvene baštine u Digitalnom akademskom repozitoriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Čadovska, Ivana, Tkalčić, Ana-Marija
Zelena pismenost kao dio strategije razvoja informacijske službe
Silaj, Kristina
Čitanje u ranoj adolescenciji

Paginacija